Kaupunginhallitus 30.10.2017

Listan läpikäynti vähän viivästyi budjettineuvottelujen takia, tässä koko lista

Helsingin kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 – 2020
Vuoden 2018 tuloveroprosentin määrääminen
Vuoden 2018 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
Koiraverosta luopuminen

Budjettineuvottelujen sovusta erikseen vihreiden sivuilla. Kokonaisuutena hyväksyimme budjetin.

Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta

RKP:n varajäsen muuttaa ulkomaille

Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12445)

1800 asukasta lisää oulunkylän patolaan, Raidejokerin reitin varteen. Käskynhaltijantie on nykyisellään maantiemäinen katu, jonka ympärillä on runsaasti liikennevihreää ja asutus selvästi kadusta irrallaan. Tämä tila hyödynnetään rakentamalla rivi taloja kadun molemmin puolin, kiinni katuun. Aluetta jonkin verran tuntevana koen tämän aika suurena parannuksena. Sen lisäksi että saadaan tosiaan asunnot 1800 ihmiselle.

asunnot 1800 asukkaalle Raide-Jokerin varteen. Samalla katuympäristö muuttuu selvästi viihtyisämmäksi.

Nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017

Nuorten aloitteet on tapana tuoda kahdesti vuodessa valtuustoon. Varmaankin jätämme tämän pöydälle, että ehdimme käydä tarvittaessa keskusteluja aloitteen tekijöiden ja Ruudin ydinryhmäläisten kanssa.

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2018

Joka maanantai jatkuu…

Elintarviketarkastajan viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

Tutkimusavustaja muutetaan elintarviketarkastajaksi, koska tarkastajista joilla on päätösvalta on pulaa.

Tonttivarauksen muutos Espoon Pohjois-Tapiolassa (Laajalahti, tontti 16037/1)

Tontti Espoosta Attendolle hoivakotia varten. Onhan se vähän hassua, että helsingin kaupunginhallitus päättää Espoolaisesta tontinvarauksesta, mutta kun helsinki tontin omistaa. Ehkä varminta että ei ruveta mestaroimaan toisella puolella kuntarajaa, hanke on OK Espoolle.

Poseidoninpuiston ja Tritoninpuiston puistosuunnitelmat (nrot VIO 5864/1, 5865/1)

Kaksi puistoa Jätkäsaareen. Alue alkaa pikkuhiljaa muuttua rakennustyömaasta viihtyisäksi asuinalueeksi.

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Helsingin yliopiston perusopetuksen järjestämislupa-asiassa

Omaa vanhaa opinahjoani ja vanhinta suomenkielistä koulua laajennetaan sisältämäään myös ala-asteen. Kaupunki puoltaa hanketta, koska kouluja tarvitaan lisää, ja niin myös opetusharjoittelupaikkoja. Alakoululaisten määrä kasvaa kaupungissa lähivuosina noin tuhannella joka vuosi. Tällä päätöksellä ratkaistaan siitä 2%. Mutta pienistä puroista…

Se ei lausuntoesityksestä selviä, meinataanko alakoululaiset saada mahtumaan Norssin nykyiseen taloon, vai onko myös tilojen suhteen laajenemissuunnitelmia.

Lausunto Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta

Tämä täytyy vielä lukea ajatuksella. Yhtenä huomiona: Ohjelmassa esitetään hiilineutraaliustavoitetta 2050 Uudellemaalle, kun helsingin tavoite on 2035 ja Espoon 2030 ja Vantaakin sitä harkitsee. Tavoite voisi siis hyvinkin olla aiempi.

Helsingin kaupungin kuntapaikkatilanne

Helsingistä oli elokuun loppuun mennessä saanut virallista reittiä kuntapaikan yhteensä 19 henkeä. Samaan aikaan omatoimisesti on helsinkiin muuttanut 826 turvapaikan saanutta. Epäsuhta virallisen ja epävirallisen tien välillä on ilmeinen.

Osasyy ongelman taustalla on, että “ELY-keskuksen, kuntien, vastaanottokeskusten, Maahanmuuttoviraston sekä TE-toimiston yhteinen työryhmä on päättänyt, että kuntaan voi kuntapaikalle siirtyä vain suoraan vastaanottokeskuksista”.

Kun 80% Helsingissä asuvista turvapaikanhakijoista asuu yksityismajoituksessa, tämä sääntö siis rajaa heidät pois kuntapaikkojen piiristä. Myöskään aiemmin tekemämme päätös lasten oikeudesta pysyä samassa koulussa ei koske heitä. Päätöksen perusteluja täytyy kysyä tarkemmin ja tarvittaessa kyseenalaistaa ne, koska eihän tämä nyt kuulosta kohtuulliselta..

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta ruoppausmassojen läjitykseen Koirasaarenluotojen ja Lokkiluodon meriläjitysalueille

Kaupunki lausuu ELY-keskukselle kaupungin hakemuksestaan saada rakentaa Kruunusillat. Kaupunki puoltaa omaa hakemustaan.

Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus vuosille 2017-2021

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä uudistetaan, joskin aika maltillisesti. Entinen pääkaupunksieudun koordinaatioryhmä korvautuu pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmällä. Jatkossa helsinkiä edustaa seudun kuntayhteistyössä pormestarikunta, kun muissa kaupungeissa on vielä luottamushenkilöt ja virkamiehet erikseen.

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Suomenlinnan suojelemisesta

Vaikka voisi toisin luulla, Suomenlinnaa ei itse asiassa ole varsinaisesti suojeltu sen paremmin rakennusperintölain kuin asemakaavankaan nojalla (yleiskaavalla tosin kyllä). No, nyt suojellaan. Ensin rakennusperintölain perusteella vanhat rakennukset ja rakennelmat, sitten asemakaavalla tarpeen mukaan muitakin osia saarista.

Suomenlinnan suojeluesitys

Eräiden virkanimikkeiden muuttaminen: pelastuslaitoksen harjoitusmestarin virka ja sisäisen tarkastuksen sisäisen tarkastajan virka

Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi

Lausunto tiivistyy tähän lakoniseen toteamukseen: “Helsingin kaupungin mukaan edellä mainitut tavoitteet ovat kannatettavia. Lakiesityksessä esitetyt keinot eivät kaupungin näkemyksen mukaan ole riittäviä tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi osa keinoista toimii tavoitteita vastaan.

Että silleen. Vaikuttaisi että lainlaadinta on jäänyt vähän keskeneräiseksi.

Määrärahan myöntäminen Korkeasaaren eläintarhan investointeihin

Erilaisia pienehköjä korjaustöitä Korkeasaaressa. Koska säätiön perustaminen on vielä kesken, loppuvuoden nämä kiertävät kaupunginhallituksen kautta.

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Vantaalla 21. – 22.11.2017

Tapaaminen lähialueella tällä kertaa, katsotaan ketkä lähtevät…

Sitten viime kerralla pöydättyjä ponsia, joihin jollain on siis muutostoiveita. Kaikkien ponsien yhteenveto tässä

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi kaupunkibulevardien suunnittelusta Helsingin uudessa yleiskaavassa

Ongelmia on tarkoitus välttää ja näkökulmat huomioida. Vastaus on nähdäkseni ok.

Valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponsi Pirkkolan urheilupuistossa sijaitsevan pysäköintialueen siirtämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

Tässä voisi toivoa vähän enemmänkin yritystä. Nyt vastauksessa todetaan että kaikki autopaikat ovat aina välttämättömiä ja oikeastaan mitään ei kannata muuttaa. Ei voine olla paras mahdollinen ratkaisu, että keskellä keskuspuistoa on iso parkkikenttä ja sinne pitkät ajorampit.

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi Keskuspuiston luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvista vaikutuksista Helsingin uudessa yleiskaavassa

Keskuspuiston luontoarvot käydään aika kattavasti läpi, ja luvataan paneutua niihin huolella. Koska Hämeenlinnanbulevardin rakentaminen ei näillä näkymin ole käynnistymässä vielä melko pitkään aikaan, vaikutusten arvioinnille ja selvityksille on siis vielä hyvää aikaa, ja vastaus siksi varmaan tässä vaiheessa riittävä.

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Malmin kentän ympäristön virkistys- ja luontoalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

Vastaus on ainakin yleistasolla aika OK. Malmin seudun luontoarvoista tuntuisi olevan kohtalainen ymmärrys.

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa

Hurulle vastataan, että kaupunkipuiston perustamisselvitys on käynnissä. Se on aika hyvä vastaus 🙂

Kaupunginhallituksen lista 9.10.2017

Aika lyhyt lista, kiinnostavaa osuuskuntamuotoisen asumisen selvitys ja liikenteen rahankäytön sotkuinenlogiikka. Lista liiteineen tässä

Etelä-Haagan Kauppalantie 27 – 29:n asemakaavan muuttaminen (nro 12422)

Yksi talo ja n. 50 asukasta Etelä-Haagaan lähelle Huopalahden asemaa, 50-luvun talon taakse samalle tontille. Hyvää täydennysrakentamista. Näitä tarvittaisiin luokkaa 50 joka vuosi, jotta täydennysrakentamistavoitteissa pysytään. Sikäli siis kunnainhimoisempiakin ratkaisuja on hyvä miettiä.

Vanhassa ja vielä voimassaolevassa yleiskaavassa tämä puoli Etelä-Haagaa on aluetta jonka ominaispiirteitä ei saa muuttaa. Ja uudessakin yleiskaavassa kyse on vähän matalamman tiheyden alueesta. Sikäli tämä on varmaan juuri sopivaa täydennysrakentamista tähän kohti.

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Perussuomalaisten varajäsen muuttaa, valitaan uusi

Lausunto ympäristöministeriölle selvityshenkilö Hannu Rossilahden selvitysraportista Asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamalli

Rossilahti ehdottaa uudenlaista välimallin asuntotuotantoa, joka on aika lähellä asumisoikeusasuntoa, mutta sillä erolla että asukkaat omistavat asuntonsa. Tällä vältetään joitakin asumisoikeusmallin ongelmista, mm. Omistajan insentiivi periä ylisuuria hoitomaksuja.

Ensilukemalla malli kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Pohjaehdotus lausunnoksi sen sijaan on kielteinen mallille. Pyydämme varmaan pöydälle.

Yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen
Tasa-arvotoimikunnan asettaminen

Kaksi toimikunnista nimetään. Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävä on:

  • edistää moniarvoisen ja toimivan arjen luomista Helsinkiin
  • varmistaa asukkaiden yhdenvertaista osallisuutta
  • edistää syrjimätöntä ja yhdenvertaista kohtelua kaupungin järjestämissä palveluissa.

Tasa-arvotoimikunnan taas

  • edistää naisten ja miesten tasa-arvoista osallisuutta kaupunkistrategian mukaisen urbaanin ja toimivan Helsingin luomiseen
  • valtavirtaistaa sukupuolten tasa-arvo läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa
  • tukea sukupuolten tasa-arvon toteutumista Helsingin kaupungin palveluissa.

Strategiassa lukee, että tasa-arvon “edistämiseksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.” Ajattelisin, että tämä strateginen hanke olisi hyvä mainita tasa-arvotoimikunnan toimenkuvassa.

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaalissa
Helsingin varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaalissa

Äänestyspaikat pressanvaaleissa.

Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2018-2021

ELY-keskus hallinnoi osaa Helsingin pääteistä ja on sangen kitsas niitä remontoimaan. Helsinki sitten joka kerta valittaa tästä, mutta rahaa ei kuitenkaan tule, ja sitten taas odotellaan. Esimerkiksi Jokeri 2:n reitiltä puuttuu hyvä vaihtopysäkki Tuusulantielle, koska ELY ei halua käyttää 200 000 euroa. Kaupunki käytti linjan rakentamiseen kymmeniä miljoonia, mutta kun tuo yksi pysäkki on ELYn vastuulla, se on sitten tekemättä. Ei mitään järkeä. Ja samaan aikaan kaupunki kinuaa rahaa useisiin kalliisiin eritasoliittymiin, joiden tarvetta harkittaisiin tarkkaan, jos ne olisivat omassa budjetissa.

Tämä pitäisi tehdä niin, että ELY antaa vuosittain könttäsumman ja kaupunki hoitaa investoinnit omalla harkinnallaan ja samalla kertaa muiden katuinvestointien kanssa. Tällainen kahden isännän malli ei toimi. Valtiohan tästä päättää, mutta pitää katsoa josko löytyisi tapoja viedä ajatusta eteenpäin.

Edustajien nimeäminen MAL 2019 -suunnitelman valmisteluun

HSL tekee maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmaa aina neljän vuoden välein. Suunnitteluun osallistuu iso joukko eri luottamushenkilöitä, mm. HSL:n hallitus, eri kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat ja sitten täydentämään muita luottamushenkilöitä. Käytännössä osallistumaan seminaareihin. Henkilöitä ei valita vielä tänään vaan sovitaan kenelle paikat kuuluvat, valtuustoryhmä valitsee vihreät edustajat keksiviikkona..

Kohtuuhintainen kerrostalo -kehittämishankkeeseen liittyvän tontin myynti (Laajasalo, Yliskylä, tontti 49076/16)

Hieno nimi hankkeella. En vielä hahmottanut, ovatko myös asunnot kohtuuhintaisia vai vain rakennus. Täytyy kysyä.

Lainan myöntäminen Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle

Lainaa herttoniemen yhteiskoululle liikuntsalin remonttiin. Helsinki myöntää yksityiskouluille lainoja syistä, jotka palautuvat peruskoulu-uudistukseen asti. Hanke vastaa lainojen myöntämisen normaaleja kriteerejä.

Kaupunginhallituksen lista 21.8.2017

Listalla metrojen korjausta, Olympiastadionille rahaa ja lausuntoja lakiuudistuksista.

Vuokrausperusteet Kalasataman asunto- ja yhteispihatonteille sekä maanalaisille alueille (Sörnäinen, Hermanni)

Kalasatamassa vuokrataan taas uusia tontteja asuinkäyttöön. Hyvä.

M100 –metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelma

Vanhimmat metrojunat,70-80-luvulta ovat saavuttamassa 40 vuoden iän jonka ne on suunniteltu kestämään ja pitää siis peruskorjata. 39 kunnostetaan hintaan 736 tuhatta kappaleelta, kolmesta vanhimmasta luovutaan, koska ne ovat erilainen koesarja, joka olisi kalliimpaa korjata. Korjatut junat kestävät suunnilleen vuoteen 2030. Hintaa tulee jonkin verran, mutta metrot tarvitaan ja kannattaa pitää käyttökunnossa.

Oikeastaan kiinnostava kysymys tässä on, minne rakennetaan baari niistä kolmesta vanhimmasta junasta?

Tapanilan Kertojantie 9:n ja 11:n asemakaavan muuttaminen (nro 12393, tontit 39213/1 ja 2)

Neljä uutta pientaloa Tapanilaan vanhojen talojen sekaan. Lautakunnassa suunnitelma oli yksimielinen, eikä sitä lausunnoissakaan kritisoida.

Postipuiston pohjoisosan asuinkortteleiden ym. toteutussopimusten ja kiinteistökauppojen hyväksyminen

Viime kerralla pöydälle jäänyt asia. Myydään ideakilpailun perusteella useita tontteja Maaliikennekeskuksen alueelta. Keksustelussa kysyttiin vaihtoehtoa tonttien myymiselle, mutta myynnistä luopuminen tarkottaisi käytännössä koko kilpailun peruminen, ja alueen toteutuksen lykkäminen kauas tulevaisuuteen. Kilpoailuun sisältyi mahdollisuus ostaa tontit, eikä olisi kovinkaan hyvä toimintatapa (jos edes laillista) perua lupaus jälkikäteen.

Valtuutettu Osku Pajamäen aloite lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden arvioimisesta

Tämäkin jätettiin viime maanantaina pöydälle. Useilla puolueilla on halua kirjata jotain lasten huomioimisesta.

Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen rahoitusosuuksien korottamista koskeva sopimuslisäys

Olympiastadionin remontti meni 52 miljoonaa pitkäksi. Että hupsista vaan. Hannu Oskala kirjoitti siitä aiemmin laajasti. En juurikaan tykkää rahan syytämisestä jättihankkeisiin ilman kunnollista kustannushallintaa. Mutta rahankäytöstä päätettiin jo keväällä, tämä on vain sopimusmuutos jolla asia saadaan hoidettua.

Nimistötoimikunnan asettaminen

Nimistötoimikunta esittää nimet kaikille uusille kaduille, puistoille, alueille, kanaville ja niin edelleen. Nyt se nimetään taas seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Toimikunnassa ei ole politiikkoja, vaan virkamiehiä ja asiaan harrastuneita toimittajia sekä tutkijoita.

Oma toiveeni toimikunnan tulevalle työlle on, että kanaviksi nimettäisiin vain vesireittejä jooita piktin on mahdollista kulkea veneellä (tai edes kanootilla) jostain jonnekin. Esimerkiksi Aurinkolahden kanava ja Töölönlahdelle suunniteltu (mutta hamaan tulevaisuuteen lykätty) “kanava” ovat veden pumppaukseen perustuvia vesialtaita. Vähän niinkuin isoja suihkulähteitä.

En ajatellut tehdä tästä esitystä kokouksessa, koska kaupunginhallitus ei kuitenkaan puutu toimikunnan työhön.

Liityntäpysäköintialueiden ja eräiden terminaalialueiden hallinnan siirtäminen liikenneliikelaitokselle

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2011 ehdotettiin liityntäpysäköinnin vastuun kokoamista yhteen paikkaan ja nyt on edetty siihen asti, että Helsingissä vastuu keskitetään HKL:lle.

Liityntäpysäköintiin liittyy ongelmia: se on usein suhteettoman kallista käyttäjämäärään nähden ja vie tilaa raideliikenteen asemien vieressä – siis paikassa joka olisi rakentamisen kannalta kaikkein parasta. Mutta koska pysäköintipaikkoja kuitenkin on olemassa ja jokin määrä myös halutaan rakentaa, kannattaa niiden hallinta hoitaa kunnolla. Päätös siis ok.

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta Kierrätyksestä kiertotalouteen – valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023

Ympäristöministeriö on tehnyt suunnitelman jätehuollosta ja jätteiden synnyn ehkäisystä. Kaupunki lausuu aika yksityiskohtaisesti ja pääosin positiivisesti. Tämä pitää katsoa vielä tarkasti, ja saattaa olla jotain huomautettavaa. Kommentit ovat myös tervetulleita.

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Ammattikoululainsäädäntöä on uudistettu, ja vanha opiskelijahuoltolaki täytyy uudistaa, koska se perustu vanhoihin tutkintokategorioihin joita ei enää ole. Käytännössä kyse on siitä, ketkä voivat saada psykologi- ja kuraattoripalveluita. Nyt esityksessä oppisopimuskoulutuksessa olevat tulisivat palvelujen piiriin, mitä Helsinki pitää kannatettavana.

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Hallitus esittää, että valtio korvaisi kunnille kustannukset, jotka tulevat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden sosiaalipalveluista. Helsinki kannattaa ja hyvä niin.

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta työttömyysturvalain muuttamiseksi

2014 pitkäaikaistyöttömien työttömyyskorvaukset siirrettiin 50% kunnan vastuulle. Ajatus oli, että kunnalla olisi kannuste edistää ihmisten työllistymistä, kun se joutuu maksamaan työttömyyden kuluja.

Nyt työllistymistä edistävät työvoimapalvelut ollaan siirtämässä maakunnan vastuulle, mutta kunnille jätettäisiin silti 25% osuus maksettavaksi. Vaikkei kunnalle enää jätetä niitä keinoja, joiden käyttöön aiemmin haluttiin kannustaa. Vaikuttaisi siltä, että ajatus on vain ottaa rahat, ja perusteluista viis.

Kaupunginhallitus 14.8.2017

Kaupunginhallitus kokoontuu taas huomenna, tässä asioiden läpikäynti ja arvio. Pyrin jatkossa kirjoittamaan kaupunginhallituksen kokouksista aina etukäteen. Se on yksi väylä lisää kaupunkilaisille seurata ja ottaa kantaa kaupungin asioihin ja samalla itselleni tapa käydä asiat läpi etukäteen ja selkiyttää ajatteluani.

Nämä alkusyksyn kokoukset vaikuttavat olevan vielä melko kevyitä. Asialistat ovat lyhyitä, eivätkä asiat pääosin kovinkaan ristiriitaisia. Suurempi määrä aikaa ja ajatuksia ainakin itselläni menee kaupungin strategiaan, joka tulee esityslistalle vasta parin viikon päästä, mutta josta käydään jo aktiivisia neuvotteluja.

Tämänkertaisella listalla ei ole mitään salaista tai poliittisesti ristiriitaista, ja siksi kerron aika lailla kaikki ajatukseni avoimesti. Jatkossa sen sijaan toisinaan jokin asia on oikeasti salainen tai kaikkia sitä koskevia ajatuksia ei syystä tai toisesta voi kertoa etukäteen. Se on kuitenkin oikeastaan poikkeus. Yleensä politiikassakin parhaiten toteutuvat ne suunnitelmat, jotka kaikki tietävät.

Esityslista tässä

Postipuiston pohjoisosan asuinkortteleiden ym. toteutussopimusten ja kiinteistökauppojen hyväksyminen

Maalikennekeskuksen kohdalle, Pasilan ratapihan pohjoispuolelle on tulossa uusi alue. Kaava on jo hyväksytty, nyt myydään tontteja. Myynnit perustuvat jo aiemmin hyväksyttyyn kilpailutukseen, ja niiden valtuustokäsittelyssä on nyt kyse oikeastaan muodollisuudesta, koska ei kilpailutuksen jälkeen voi enää muuttaa toimintatapaa.

Postipuistossa on 23% ARA-asuntoja, 37% erilaisia välimallin asuntoja ja 41% vapaarahoiteisia. Välimallia on hiukan liikaa ja vapaarahoitteisia hiukan liian vähän suhteessa kaupungin tavoitteisiin. Tämä tasapainottaa osaltaan sitä, että eteläisemmissä pasilan osissa suhde on toisin päin vino.

Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaavan muuttaminen (nro 12401)

Kuninkaantammeen tulee lisää asuntoja, laajasti puistoa ja lammen rantaan uimaranta. Tai ainakin kaavassa on uimaranta, pitää vahtia että se myös toteutuu. Nykyisellään alue on pääosin teollisuusaluetta ja lampi on vanha juomavedenpuhdistukseen käytetty tekoallas..

Suursuon päiväkodin (LPK Suursuo – DH-Stigen) hankesuunnitelma

Maunulaan tulee Suomen suurin päiväkoti jossa on tila 335 lapselle. Tällä hetkellä suurin päiväkoti on Franzenia kalliossa (230 paikkaa). Tai oikeastaan kyse on kahdesta päiväkodista samoissa tiloissa, suomenkilisestä päiväkoti Suursuosta ja ruotsinkielisestiä daghemmet Stingenistä, jotka kummatkin tarvitsevat uudet tilat.

Lasten määrän ennustetaan kasvavan lähiseudulla 350 lapsella, ja Suursuo-Stingeniin mahtuu 156 lasta nykyistä Suursuota ja Stingeniä enemmän. Päiväkotirakentaminen ei siis Pohjois-Helsingissäkään lopu tähän.

Itse hanke on varhaiskasvatuslautakunnan yksimielisesti hyväksymä.

Valtuutettu Osku Pajamäen aloite lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden arvioimisesta

Osku Pajamäki esitti aloitteessaan että Helsinki rupeaisi tekemään talousarviossaan ns. Lapsivaikutusten arviointia. Valtuusto halusi kaksi vuotta sitten samoin, ja palautti aloitteen käsittelyyn. Sitten se ilmeisesti unohtui, koska tuli uudelleen esiin vasta nyt.

Vastauksessa pyöritellään sitä miten eri tavoin lapsia huomioidaan, ja miten toimialamalli asian seuraamista tätä helpottaa. Pitää vielä lukea täikamman kanssa läpi, sanotaanko siellä että tarkkaan ottaen mitä tehdään.

Suunnilleen samoja asioita keskustellaan myös srategianeuvotteluissa, ja mietinkin, onko tätä aloitetta järkevää käsitellä valtuustossa juuri ennen strategiaa…

Hankintaoikaisuvaatimus, siivouskoneet ja niiden huollot (H002-17)

Siivouskonefirma vaatii hankinnnan muutosta, koska hävisi kilpailutuksessa. Valitti myös markkinaoikeuteen, joten hankinta seisoo ja siivousta tehdään vanhoilla koneilla siihen asti että markkinaoikeus asian ratkaisee. Juristit katsovat, että hankintapäätöstä ei tarvitse eikä laillisesti voi muuttaa oikaisuvaatimuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Näillä tiedoin tämä näyttäisi ns. jarrutusvalitukselta. Markkinaoikeudella kun voi ikävä kyllä kestää jopa vuosi käsitellä asia.

Konsernijaosto

Kaupunginhallituksen lisäksi istun huomenna myös konsernijaoston kokouksessa. Tuuraan kokouksessa Jasmin Hamidia, jolle tuli työkeikka Lappeenrantaan Sorjosta tekemään. Asialistalla on merkittävimpänä Länsimetron ajankohtaiskatsaus. Siitä osaan sanoa enemmän katsauksen kuultuani, mutta esityslistatekstin mukaan “Tämänhetkisen arvion mukaan valmistumisen ajankohta on edelleen syyskuu.” Muut asiat listalla ovat erilaisten yhtiöiden ja kuntayhtymien edustajien nimeämisiä. Kuntaliiton valtuuston jäsenten nimeämistapaa en kylläkään esityslistalta ymmärtänyt.

Konserniajoston esityslista tässä