Kaupunginhallitus 30.10.2017

Listan läpikäynti vähän viivästyi budjettineuvottelujen takia, tässä koko lista

Helsingin kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 – 2020
Vuoden 2018 tuloveroprosentin määrääminen
Vuoden 2018 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
Koiraverosta luopuminen

Budjettineuvottelujen sovusta erikseen vihreiden sivuilla. Kokonaisuutena hyväksyimme budjetin.

Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta

RKP:n varajäsen muuttaa ulkomaille

Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12445)

1800 asukasta lisää oulunkylän patolaan, Raidejokerin reitin varteen. Käskynhaltijantie on nykyisellään maantiemäinen katu, jonka ympärillä on runsaasti liikennevihreää ja asutus selvästi kadusta irrallaan. Tämä tila hyödynnetään rakentamalla rivi taloja kadun molemmin puolin, kiinni katuun. Aluetta jonkin verran tuntevana koen tämän aika suurena parannuksena. Sen lisäksi että saadaan tosiaan asunnot 1800 ihmiselle.

asunnot 1800 asukkaalle Raide-Jokerin varteen. Samalla katuympäristö muuttuu selvästi viihtyisämmäksi.

Nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017

Nuorten aloitteet on tapana tuoda kahdesti vuodessa valtuustoon. Varmaankin jätämme tämän pöydälle, että ehdimme käydä tarvittaessa keskusteluja aloitteen tekijöiden ja Ruudin ydinryhmäläisten kanssa.

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2018

Joka maanantai jatkuu…

Elintarviketarkastajan viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

Tutkimusavustaja muutetaan elintarviketarkastajaksi, koska tarkastajista joilla on päätösvalta on pulaa.

Tonttivarauksen muutos Espoon Pohjois-Tapiolassa (Laajalahti, tontti 16037/1)

Tontti Espoosta Attendolle hoivakotia varten. Onhan se vähän hassua, että helsingin kaupunginhallitus päättää Espoolaisesta tontinvarauksesta, mutta kun helsinki tontin omistaa. Ehkä varminta että ei ruveta mestaroimaan toisella puolella kuntarajaa, hanke on OK Espoolle.

Poseidoninpuiston ja Tritoninpuiston puistosuunnitelmat (nrot VIO 5864/1, 5865/1)

Kaksi puistoa Jätkäsaareen. Alue alkaa pikkuhiljaa muuttua rakennustyömaasta viihtyisäksi asuinalueeksi.

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Helsingin yliopiston perusopetuksen järjestämislupa-asiassa

Omaa vanhaa opinahjoani ja vanhinta suomenkielistä koulua laajennetaan sisältämäään myös ala-asteen. Kaupunki puoltaa hanketta, koska kouluja tarvitaan lisää, ja niin myös opetusharjoittelupaikkoja. Alakoululaisten määrä kasvaa kaupungissa lähivuosina noin tuhannella joka vuosi. Tällä päätöksellä ratkaistaan siitä 2%. Mutta pienistä puroista…

Se ei lausuntoesityksestä selviä, meinataanko alakoululaiset saada mahtumaan Norssin nykyiseen taloon, vai onko myös tilojen suhteen laajenemissuunnitelmia.

Lausunto Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta

Tämä täytyy vielä lukea ajatuksella. Yhtenä huomiona: Ohjelmassa esitetään hiilineutraaliustavoitetta 2050 Uudellemaalle, kun helsingin tavoite on 2035 ja Espoon 2030 ja Vantaakin sitä harkitsee. Tavoite voisi siis hyvinkin olla aiempi.

Helsingin kaupungin kuntapaikkatilanne

Helsingistä oli elokuun loppuun mennessä saanut virallista reittiä kuntapaikan yhteensä 19 henkeä. Samaan aikaan omatoimisesti on helsinkiin muuttanut 826 turvapaikan saanutta. Epäsuhta virallisen ja epävirallisen tien välillä on ilmeinen.

Osasyy ongelman taustalla on, että “ELY-keskuksen, kuntien, vastaanottokeskusten, Maahanmuuttoviraston sekä TE-toimiston yhteinen työryhmä on päättänyt, että kuntaan voi kuntapaikalle siirtyä vain suoraan vastaanottokeskuksista”.

Kun 80% Helsingissä asuvista turvapaikanhakijoista asuu yksityismajoituksessa, tämä sääntö siis rajaa heidät pois kuntapaikkojen piiristä. Myöskään aiemmin tekemämme päätös lasten oikeudesta pysyä samassa koulussa ei koske heitä. Päätöksen perusteluja täytyy kysyä tarkemmin ja tarvittaessa kyseenalaistaa ne, koska eihän tämä nyt kuulosta kohtuulliselta..

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta ruoppausmassojen läjitykseen Koirasaarenluotojen ja Lokkiluodon meriläjitysalueille

Kaupunki lausuu ELY-keskukselle kaupungin hakemuksestaan saada rakentaa Kruunusillat. Kaupunki puoltaa omaa hakemustaan.

Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus vuosille 2017-2021

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä uudistetaan, joskin aika maltillisesti. Entinen pääkaupunksieudun koordinaatioryhmä korvautuu pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmällä. Jatkossa helsinkiä edustaa seudun kuntayhteistyössä pormestarikunta, kun muissa kaupungeissa on vielä luottamushenkilöt ja virkamiehet erikseen.

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Suomenlinnan suojelemisesta

Vaikka voisi toisin luulla, Suomenlinnaa ei itse asiassa ole varsinaisesti suojeltu sen paremmin rakennusperintölain kuin asemakaavankaan nojalla (yleiskaavalla tosin kyllä). No, nyt suojellaan. Ensin rakennusperintölain perusteella vanhat rakennukset ja rakennelmat, sitten asemakaavalla tarpeen mukaan muitakin osia saarista.

Suomenlinnan suojeluesitys

Eräiden virkanimikkeiden muuttaminen: pelastuslaitoksen harjoitusmestarin virka ja sisäisen tarkastuksen sisäisen tarkastajan virka

Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi

Lausunto tiivistyy tähän lakoniseen toteamukseen: “Helsingin kaupungin mukaan edellä mainitut tavoitteet ovat kannatettavia. Lakiesityksessä esitetyt keinot eivät kaupungin näkemyksen mukaan ole riittäviä tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi osa keinoista toimii tavoitteita vastaan.

Että silleen. Vaikuttaisi että lainlaadinta on jäänyt vähän keskeneräiseksi.

Määrärahan myöntäminen Korkeasaaren eläintarhan investointeihin

Erilaisia pienehköjä korjaustöitä Korkeasaaressa. Koska säätiön perustaminen on vielä kesken, loppuvuoden nämä kiertävät kaupunginhallituksen kautta.

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Vantaalla 21. – 22.11.2017

Tapaaminen lähialueella tällä kertaa, katsotaan ketkä lähtevät…

Sitten viime kerralla pöydättyjä ponsia, joihin jollain on siis muutostoiveita. Kaikkien ponsien yhteenveto tässä

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi kaupunkibulevardien suunnittelusta Helsingin uudessa yleiskaavassa

Ongelmia on tarkoitus välttää ja näkökulmat huomioida. Vastaus on nähdäkseni ok.

Valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponsi Pirkkolan urheilupuistossa sijaitsevan pysäköintialueen siirtämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

Tässä voisi toivoa vähän enemmänkin yritystä. Nyt vastauksessa todetaan että kaikki autopaikat ovat aina välttämättömiä ja oikeastaan mitään ei kannata muuttaa. Ei voine olla paras mahdollinen ratkaisu, että keskellä keskuspuistoa on iso parkkikenttä ja sinne pitkät ajorampit.

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi Keskuspuiston luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvista vaikutuksista Helsingin uudessa yleiskaavassa

Keskuspuiston luontoarvot käydään aika kattavasti läpi, ja luvataan paneutua niihin huolella. Koska Hämeenlinnanbulevardin rakentaminen ei näillä näkymin ole käynnistymässä vielä melko pitkään aikaan, vaikutusten arvioinnille ja selvityksille on siis vielä hyvää aikaa, ja vastaus siksi varmaan tässä vaiheessa riittävä.

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Malmin kentän ympäristön virkistys- ja luontoalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

Vastaus on ainakin yleistasolla aika OK. Malmin seudun luontoarvoista tuntuisi olevan kohtalainen ymmärrys.

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa

Hurulle vastataan, että kaupunkipuiston perustamisselvitys on käynnissä. Se on aika hyvä vastaus 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *