Apottia avaamassa

Tänään ylimääräisissä kokouksissaan terveyslautakunta ja sosiaalilautakunta antoivat lausuntonsa Apotti-hankkeesta, joka siirtyy kaupunginhallituksen päätettäväksi. Mitään varsinaista päätöstä ei siis vielä tehty, mutta lautakunnat lausuvat näkemyksiään siitä, mitä kaupunginhallituksen pitäisi päättää.

Syyskuussa molemmat lautakunnat olivat tyytymättömiä esityksiin ja palauttivat asian takaisin valmisteluun. Tänään lausunnot hyväksyttiin lisäysten kera.

Kaupunginhallitus (ja valtuusto vuorostaan) tulee päättämään luvasta käynnistää hankintamenettely.Varsinainen ostopäätös on edessä vasta loppuvuodesta 2013, kun ensin on kilpailutuksessa valittu järjestelmä. Tarkoituksena on, että hankintapäätös saataisiin läpi ennen kun uusi valtuusto aloittaa vuoden vaihteessa. Uusi valtuusto kun saattaisi olla hankalampi.

Kilpailutuksen osalta tässä vaiheessa on itse asiassa jo ”liian myöhäistä” vaikuttaa itse hankintailmoitukseen. Kaikki lautakuntien vaatimat ja saamat muutokset ovat olleetkin vain selittäviin dokumentteihin, ja itse hankintaa ei ole muutettu mitenkään. Jotta sitä voitaisiin muuttaa, sama muutos pitäisi tehdä kaikissa 6 kunnassa ja HUSissa. Käytännön seuraus olisi, että HUS kokisi nenälleen hypityn ja jatkaisi hanketta yksin.

Kaikki tämä mesominen ei kuitenkaan ole mennyt hukkaan: hankintailmoitus on sangen väljä, ja muutetut suunnitelmat sitovat kuitenkin hanketoimistoa. Kirsi Louhelainen tiivistää hankkeen muutokset parhaiten. Tiivistetysti nyt suunnitelmat mahdollistavat myös melko järjelliset toimintatavat, kun edellinen versio olisi pakottanut varmaan epäonnistumiseen.

Toisaalta myös älyttömyys on edelleen mahdollista. Paljon jää siis hanketoimiston osaamisen varaan. Ja valitettavasti henki on ilmeisesti edelleen vähän sellainen, että eihän sitä IT-hankkeita tarvitse ymmärtää ostaakseen niitä, vaan se on sitten myyjän asia. Ja hanketoimiston palkkalistoilta, ohjausryhmästä tai kehittämisryhmästä ei ilmeisesti edelleenkään löydy yhtäkään tekniikan alan tutkintoa.

Konsulttien palkkaaminen avuksi auttaa, kun tarvitaan vastaus spesifiin kysymykseen. Sen sijaan se ei auta siihen, jos omat uskomukset järkevistä toimintatavoista ovat vääriä. Jos asiakas haluaa projektin tehtävän 80-luvun periaattein, niin konsultti lopulta sellaisen kyllä suunnittelee. Siksi omassa talossa tai valvovissa elimissä täytyy myös olla ymmärrystä nykyaikaisista IT-hankkeista.

Yksi osaratkaisu tähän olisi luottamushenkilöistä koostuva seurantaryhmä, jolle hanketoimisto raportoisi etenemistä säännöllisesti. Seurantatoimisto ei välttämättä olisi yhtään sen asiantuntevampi, mutta seurantaryhmän pöytäkirjojen ja sen jäsenten kautta hankkeen eteneminen tulisi julkisuuteen. Ja julkisuus auttaa aina hiukan: oman osaamisen loppuessa voi aina joukkoistaa, ja joku kyllä kaivaa dokumenteista virheet esiin.

Sosiaalilautakunnan lausuntoon lisättiinkin ehdottamani kohta:

”Sosiaalilautakunta ehdottaa, että perustetaan luottamushenkilöistä koostuva seurantaryhmä. Ohjausryhmä raportoi hankkeen etenemisestä seurantaryhmälle säännöllisesti.”

Ydinkohtana on siis avoimuus. Jotta hanketoimisto pääsisi heti hyvään vauhtiin avoimuuden kanssa, tein muutaman asiakirjapyynnöt:

to: hanketoimisto

Hei,

voisinko saada Apotti-hankkeen johtoryhmän ja neuvotteluryhmän kokouspöytäkirjat sekä esityslistat liitteinen tähänastisista kokouksista. Tai siltä osin kun virallisempia kokouspöytäkirjoja, niin keskustelupöytäkirjat tai missä muodossa asiat onkaan kirjattu ylös.

Kiitos,

Otso Kivekäs
kaupunginvaltuutettu

to: HUS kirjaamo

Hei,

pyytäisin saada HUS tietohallinnon johtoryhmän kokouspöytäkirjat sekä esityslistat kaikkine liitteinen vuoden 2012 kokouksista.

Pyynnön perusteena on ensisijaisesti julkisuuslain 1. pykälä. Siltä osin kun katsotte, että kyse ei ole julkisuuslain tarkoittamista asiakirjoista, pyydän niitä kuntalain 43 pykälän mukaan: luottamushenkilöllä on oikeus saada kaikki tarvitsemansa tiedot, vaikka ne eivät olisikaan asiakirjoja.

Mikäli tiedot ovat joltain osin luottamuksellisia, pyydän että erittelette mitkä ovat luottamuksellisia tietoja ja minkä pykälän nojalla.

Kiitos,

Otso Kivekäs
kaupunginvaltuutettu
Helsinki

Jälkimmäisen pyynnön taustalla on HUSissa vuosi sitten tehty muutos, kun HUS-tietotekniikka liikelaitos muutettiin osaksi tietohallintoa. Samalla lakkasi HUS-tietotekniikan johtoryhmä, jonka kokouspöytäkirjoista aukeni edes pieni ikkuna HUSin sisäisiin tapahtumiin. Tiettävästi HUS katsoo, että kokouspöytäkirjat eivät ole asiakirjoja, eikä siksi jaa niitä julkisuuslain perusteella. Laintulkinta on hyvin kyseenalainen, mutta vaikka se pätisi, niin kuntalaki velvoittaa antamaan luottamushenkilölle myös tiedot jotka eivät ole asiakirjoja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *