VTT WTF?

Onko nyt siis niin, että meillä on

 • valtion omistama tutkimuslaitos, 
 • jonka hallitus koostuu lähinnä suurteollisuuden edustajista eikä tiedemiehistä,
 • jolla on virallinen linja siitä mitä saa puhua,
 • eikä siihen linjaan sovi demokraattisen päätöksenteon tukeminen

Jos on, niin täytyy kyllä kysyä että mitä helvettiä. Alla Viitteen kannanotto aiheeseen, alkuperäisenä täällä. Niin, ja aiheen esiin nostanut Hesarin juttu täällä

 

Viite vaatii Pekkariselta selvitystä VTT:n toimista

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät – on tyrmistynyt lehtitiedoista, joiden mukaan VTT olisi kieltänyt tutkijoitaan osallistumasta julkiseen keskusteluun ja jopa menemästä yksityishenkilönäkään eduskunnan valiokunnan kuultavaksi asiantuntijana.

Demokratiassa vain päätökset, jotka pohjautuvat julkiseen poliittiseen keskusteluun, voivat nauttia kansalaisten luottamusta. Tutkijat voivat tuoda päätöksenteon pohjaksi arvokasta tieteellistä tietoa. Siksi kansalaisten on voitava ottaa osaa julkiseen keskusteluun ilman pelkoa rangaistuksista, ja tämän sananvapauden on koskettava myös tutkijoita.

Perustuslain mukaan on ministerin vastuulla pitää huolta, että eduskunnan valiokunta saa tarvitsemansa viranomaisten hallussa olevat tiedot. Vaikka VTT:n työntekijän lienevät pääasiassa työsuhteessa eivätkä virkamiehiä, ovat pyrkimykset estää heidän pääsynsä valiokuntien kuultavaksi suoraan demokratian vastaista toimintaa, jota ei voida hyväksyä valtion laitokselta. On elinkeinoministeri Pekkarisen perustuslaillinen velvollisuus huolehtia, että tutkijoilla on vapaus kertoa tietonsa eduskunnan valiokunnille.

Valtion tutkimuslaitoksella ei voi olla “virallista linjaa”, jota tutkijoiden ja tutkimustulosten on noudattettava. Yliopistoille on laissa säädetty ns. kolmas tehtävä edistää toimintansa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yliopistolaki ei toki koske VTT:tä, mutta valtion tutkimuslaitosten tulee sen hengessä kannustaa tutkijoitaan tuomaan tuloksiaan julkisuuteen, ei pyrkiä vaientamaan heitä.

Viite vaatii, että VTT:n johdon on ymmärrettävä ja sitouduttava yhteiskunnalliseen tehtävään edistää julkista keskustelua tutkimusalueestaan yliopistojen tavoin. Ministeri Pekkarisen on selvitettävä mitä VTT:ssä oikein tapahtuu ja pidettävä huoli, ettei tutkijoiden mielipiteenvapautta ja eduskunnan kuulemisoikeutta pyritä rajoittamaan.

5 thoughts on “VTT WTF?”

 1. Geenimuunteluasioissa nuo käytännöt ovat myös ihan arkipäivää, koska aihe on vielä enemmän tunteita herättävä ja koulutetut tutkijat vähintään yhtä riippuvaisia yrityksistä ja niiden tarjoamista työpaikoista.

 2. Valmistalojen alapohjaratkaisuihin liittyvä tutkimustulosten julkisuus on myös erittäin arveluttavaa. Kansalaisten terveyteen olennaisesti vaikuttavien rakenneratkaisujen tutkimustulokset on salattu. Julkisuuteen päästetään vain talotehtaiden kanssa samaa mieltä olevat.

  Tämä on varma ennusmerkki siitä, millaisiin käytäntöihin elinkeinoelämän entistä kiinteämpi kytkentä yliopistoyhteisöön johtaa.

  Mutta sitähän nykyhallitus kai halusi: tärkeintä on saada yritykset mukaan ja toteuttaa heidän intressejään palvelevaa tutkimusta.

 3. Mikko: en geenimuuntelututkimuksen arkipäivää tai edes siihen liittyvää keskustelua tunne kovin hyvin, mutta olet epäilemättä oikeassa.

  Se, että kapealle alalle koulutettujen ihmisten mahdolliset työpaikat aikaansaavat itsesensuuria siinä, millaisia mielipiteitä uskalletaan esittää, on vielä kertaluokkaa vaikeampi kysymys. Koska totta kai ihmisillä on oikeus olla sanomatta mielipidettään, ja on selvää, että aina tulee olemaan tilanteita joissa on ”järkevää” pitää päänsä kiinni.

  Samaten anonyymin mainitsema tutkimusten salaaminen on hankala juttu: kun tehdään tilaustutkimuksena tietyn tuotteen ongelmien analyysiä, on tavallaan ymmärrettävää, että tuotteen kehittänyt taho haluaa korjata virheet kaikessa hiljaisuudessa. Jos tämä ei onnistu, heidän pitäisi vaan tutkia asiaa talon sisällä, tai jättää tutkimatta. Vaihtoehtoiset lähestymistavat, mitä tulee mieleen:

  1) Julkinen tutkimuslaitos julkaisee tuloksensa. tälläiseen soveltavaan tutkimukseen, jossa halutaan salata tulokset, pitää sitten perustaa yksityinen tutkimuslaitos

  2) Tilaustutkimuksissa tulokset voivat olla salaisia, mutta jos niissä ilmenee jotain joka voisi olla yelisesti mielenkiintoista, julkinen tutkimuslaitos teettää sitten omatoimisesti ei-tilatun tutkimuksen aiheesta ja julkaisee tulokset. Tämäkin voisi johtaa siihen, että syntyisi kysyntää yksityiselle tutkimuslaitokselle.

  Miten päin vaan, tärkeintä on, että julkisen tutkimuslaitoksen pitäisi mieltää yhteiskunnallinen vastuunsa, ja pyrkiä edistämään julkista keksustelua tutkimusalansa asioista, ei hiljentämään sitä.

  Aallolla on myös sellainen pieni ero VTT:hen, että Allon hallitus on ainakin muodollisesti korkeakoulun sisäisesti valitsema, vaikka suuri osa jäsenistä onkin ulkopuolisia. VTT:n hallituksen valitsee käsittääkseni ministeriö. Jos yliopistossa katsotaan järkeväksi, että hallitus koostuu teollisuuden edustajista, niin onhan heillä oikeus sellainen valita, itsenäinen säätiö kun ovat. Tässä voidaan sitten vuoskymmenten mittaan seurata, johtaako valittu tie Cambridgeen verrattavaksi huippuyliopistoksi vai ei.

 4. Tilaustukimusten luottamuksellisuuden tulisi valtionlaitoksella olla aina määräaikaista.

  Vastaavissa tutkimustuloksissa tietoturvapuolella lisääntyvässä määrin käytetty konventio, jossa tutkimustulokset julkistetaan ennalta sovitun ajan kuluttua, varsinkin, jos kohteeseen ei ole tehty tarvittavia korjauksia. Rakennusalalla aika voisi varmaankin olla varsin pitkä, useita vuosia, mutta joku roti tuossakin nyt olisi hyvä olla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *