IT-jaosto 28.10.2013

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto piti tänään ensimmäisen kokouksensa. Asialistalla oli vain aloitusmuodollisuuksia: jaoston toimenkuvan esittely, jäsenten esittelypuheenvuorot ja jaostoa koskevan menettelytapaohjeen lisääminen talousarvion noudattamisohjeisiin.

Jäsenissä on IT-alan asiantuntemusta, mutta myös pitkän linjan kunnallispolitiikan kokemusta. Molempia tarvitaan. Koska suljettujen kokousten keskusteluja ei ole tapana siteerata, kerron jaoston työlle kohdistamani odotukset vain omasta puolestani:

  • Jaoston tulee saada selvyyttä kaupungin IT-hankintoihin. Hankinnat tulee tehdä toimivilla ja nykyaikaisilla tavoilla, mutta sen lisäksi toiminnan pitää myös näyttää luotettavalta ulospäin. Yksittäisten hankkeiden lisäksi tulee käydä läpi koko hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat.
  • Jaoston tulee seurata erityisesti Apotti-hankkeen toteutusta. Hankkeeseen ryhtymisestä on tehty päätös ja tarjouskilpailun ensimmäinen vaihe lähestyy loppua. Kohta tiedämme mahdolliset tarjoajat. Tässä vaiheessa IT-jaoston tehtävä onkin osaltaan varmistaa, että hanke saadaan onnistumaan mahdollisimman hyvin. Myös joitakin muita tietotekniikkaprojekteja seurataan, mm. päätöksentekojärjestelmä Ahjoa.
  • Jaoston tulee linjata kaupungin periaatteelliset kannat tietoyhteiskunnan kysymyksiin. Ensimmäisenä agendalla on avoin data ja Helsingin vieminen maailman kärkeen avoimen datan kaupunkina. Kysymykset kansalaisten osallistumisen edistämisestä, opetuksen tietotekniikasta, paikallisen startup-ekosysteemin edellytysten parantamisesta, avoimesta lähdekoodista jne kuplivat pinnan alla…

En näe, että näistä asioista olisi kovin suuria erimielisyyksiä jaostossa. Muiden jaoston jäsenten näkemykset olivat samansuuntaisia ja täydensivät hyvin asiakohtia, jotka olin itse unohtanut huomioida.

Talousarvion yhteydessä annoimme nyt kaikille kaupungin virastoille seuraavan ohjeen:
Virastojen ja liikelaitosten on tuotava kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston käsittelyyn tietotekniikan hankeohjelmaan sisällytettävät yksittäiset tietotekniikkahankkeet sekä puitejärjestelyt ja niiden perusteella tehtävät hankinnat, joiden arvioitu hankintahinta ylittää miljoona euroa. Tietotekniikan hankeohjelma ei sisällä laitehankintoja, joten tässä tarkoitettu menettely ei koske niitä.Yllämainitut yksittäiset tietotekniikkahankkeet on tuotava jaostolle tiedoksi valmistelun käynnistyessä ja hyväksyttäväksi ennen hankintailmoituksen jättämistä, kuitenkin ennen asian saattamista toimivaltaisen päätöksentekijän päätettäväksi.Hanketta koskeva puitejärjestely on tuotava jaoston hyväksyttäväksi ennen hankintailmoituksen jättämistä ja puitejärjestelyyn perustuva yksittäinen hankinta ennen hankintapäätöksen tekemistä, kuitenkin ennen asian saattamista toimivaltaisen päätöksentekijän päätettäväksi.

Kysyin, mikä on menettely, jolla virastot voivat tuoda meille tiedoksi myös pienemmät hankkeet, jos katsovat sen tarpeelliseksi. En vielä saanut vastausta, mutta asiaan palataan. Ja viime kädessä jaostohan voi itse aina pyytää esittelyn msitä tahansa hankkeesta.

Jaoston työ jatkuu seuraavaksi työseminaarilla 28.11. Käytännössä tämän vuoden puoli menee lähinnä asioiden nykytilaan perehtymisessä, ja kehitysehdotuksia aletaan tehdä vasta kun ymmärretään vähän paremmin, mikä toimii ja missä on ongelmia.

ps. vielä on viikko aikaa osallistua avoimen datan Apps4Finland-kisaan. Tuomariston puheenjohtajana toimii allekirjoittanut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *