Kaupunginhallitus 7.8.2017

Kaupunginhallitus kokoontui eilen ensimmäistä kertaa tänä syksynä. Ja alku on aina hyvä aika kokeilla uusia tapoja. Itse ajattelin jatkossa kirjoittaa kaupunginhallituksen kokouksista blogiin samaan tapaan kuin Hannu Oskala on tehnyt edelliset neljä vuotta. Mutta en nyt lupaa neljää vuotta, enemmän tämä on kokeilu. Palaute ja kommentit ovat erittäin tervetulleita.

Listalla ei ole kovin suuria asioita, koko lista tässä

V 30.8.2017, Ullanlinnan Tähtitorninkatu 16 – 18:n asemakaavan muuttaminen (nro 12408, tontti 452/19)

Tähtitorninmäen rinteessä toimistotilaa muutetaan kahdeksi asunnoksi. Rakennukset on suojeltu.

Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

Kårkulla tuottaa ruotsinkielisiä kehitysvammaisten palveluita. Palveluihin oikeutettuja on Helsingissä yhteensä 158, joista Kårkullan palveluita käyttä 120. Itse taloussuunnitelma vaikuttaa ihan hyvältä.

Lainan myöntäminen Stiftelsen Arcadalle
Lainan myöntäminen HPS Areenat Oy:lle

Liikuntarahastosta lainaa liikuntahankkeisiin. Tai Arcadan tapauksessa hankkeessa on osana myös opiskelija-asuntoja. Hankkeet on aikoinaan hyväksytty liikuntalautakunnassa.

Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite helsinkiläisten pisteytyksestä kaupungin vuokra-asuntojonossa

Raatikainen (ps) ehdottaa, että helsingissä jo asuvia pitäisi suosia. Vastataan, että perustuslain takaama yhdenvertaisuus tämän estää. Joksus ennen helsinki on näin toiminut, mutta eduskunnan oikeusasiamies (tai muu taho) puuttui siihen jo aikoinaan ja käytäntö lopetettiin.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laajentaminen sopimusalueelle 2 (Hopealaakso, Haakoninlahti)

Kruunuvuorenrannan rakentaminen etenee ja siksi myös palveluyhtiön aluetta pitää laajentaa.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vammaispalvelulakia päivitetään lähinnä maakuntauudistuksen takia. Sotelautakunnassa teimme jo muutoksia, ja nyt esittimme vielä muutamaa pientä muutosta:

Lisäys kpl 7. Muita huomioita 2 §:n sisältöön loppuun (kappale 17):
Ikääntyneiden palvelujen piiriin tulisi siirtää vain selkeästi ikääntymisestä johtuvien vaivojen vuoksi tai vain jos se on ihmisen edun mukaista.

11 § lisäys lauseen jälkeen: Maakunnan on tarpeen mukaan neuvottava ja autettava vammaista henkilöä työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisessa. (kappale 79)
”Päätöksen toteuttamistavasta tulisi olla vammaisella henkilöllä.”

Nämä lähinnä selventävät lausuntoa, eivät muuttaneet olennaista sisältöä. Molemmat menivät läpi yksimielisesti.

Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset

Käytännössä kyse on EU:n uuden tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta, joka vaatii että kaupunki ottaa ihmisten yksityisyyden ja oikeuden omiin tietoihinsa aiempaa vakavammin. Itse linjaus on aika hyvä tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon kuvaus.

Ajattelin, että itse linjauksen jatkotyötä voisi viedä vielä pidemmälle ihmisten oikeuksia tukevaan suuntaan Esitinkin seuraavan lisäyksen:

“Samalla kaupunginhallitus kehottaa Tietosuojalinjausten jatkovalmistelussa ja täytäntöönpanossa kehittämään mahdollisimman helppoja tapoja kaupunkilaisille saada itseään koskevat tiedot käyttöönsä tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla (ns. my data periaate)

Ajatuksena korostaa kaupunkilaisten pääsyä omiin tietoihinsa ja esimerkiksi hyödyntä niitä kolmansien osapuolien palveluissa. Tässä on kaupungilla mahdollisuus toimia alustatalouden edelläkävijänä samaan tapaan kuin avoimen tiedon kanssa. Kaupungilla voisi vaikka olla avoimen datan portaalia vastaava oma data -portaali.

Tämä meni läpi yksimielisesti

Mietin toistakin esitystä, että tietoturvallisuusliitettä katsottaisiin jatkovalmistelussa, jottei se hankaloita tarpeettomasti kaupungin hankintoja. Taustalla on huoli, että tietoturvallisuusliite nykymuodossaan rajaa kaupungin tekemiä hankintoja ja palvelujen kehittämistä ja esimerkiksi estää pilvipalvelujen käytön. Liite on valmisteltu juristivetoisesti, ja uskoisin, että jatkotyössä myös tietojärjestelmien ja hankinnan näkökulmien laajempi huomioiminen olisi hyväksi.

Keskustelussa kuitenkin kävi ilmi, että liitettä joka tapauksessa ollaan päivittämässä, ja esiin tulevat ongelmat luvattiin huomioida. Vedin esityksen pois, koska asioita jotka hoituvat joka tapauksessa ei ole mikään pakko aina erikseen äänestyttää. Mutta pitää seurata tämän liitteen tulevaa elämää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *